Tìm kiếm | Phan Anh Vũ

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm:

Kết quả tìm kiếm

Hiển thị:

Ý nghĩa của các tác phẩm tranh cát nổi tiếng
16:16:46 - 24/02/2014
Có thể nói rằng, để tạo nên một tác phẩm tranh cát quả là một điều không hề dễ dàng. Từ việc chọn vật liệu cũng như giai đoạn nung nấu ý tưởng đều phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau.