Tìm kiếm | Phan Anh Vũ

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm:

Kết quả tìm kiếm

Hiển thị:

Sức hấp dẫn mãnh liệt từ nghệ thuật vẽ tranh cát
16:15:09 - 25/12/2013
Trước tiên chúng ta hãy bàn về nghệ thuật. Đó là thứ có thể giúp cho con người thêm yêu đời, yêu thương vạn vật. Nghệ thuật luôn là thứ mà con người khát khao muốn nắm giữ bằng những cảm xúc mãnh liệt và sức sáng tạo của con người.