Tìm kiếm | Phan Anh Vũ

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm:

Kết quả tìm kiếm

Hiển thị:

Câu chuyện về cuộc sống của Nghệ Sĩ viết lên từ cát
09:13:40 - 15/07/2013
Nghệ sĩ Anh Vũ nhớ lại “Đó là 1 tuổi thơ đẹp, tôi phải dùng chính Cát của quê hương mình vẽ lại tuổi thơ tôi, kỹ niệm của tôi như một quyễn nhật ký sống bằng cát mặc dù mọi thứ chỉ là thoáng qua"